Klubbhuset

Leie klubbhuset til privat arrangement ?

Klubbhuset har dekketøy for inntil 100 personer og egner seg flott for alle type festlige lag. Det er satt som betingelse for leie at ansvarlig leier skal være over 25 år.

Avtale om leie gjøres med Stein Rune Eriksen tlf. 907 78303 evt. epost : sre@bbnett.no

Leiepriser pr. 03.04.2016 :  Helg – fredag til søndag (inkl. gulvvask)

  • Medlemmer          : 2000,- *
  • Ikke medlemmer : 3000,-

*  (Medlemsrabatt gis ved leie av huset til arrangement i privat regi innenfor nærmeste familie, et slektsledd opp eller ned)

Pris  for andre tidskonstellasjoner og begrenset romareal avtales spesielt.

Foto : Marie Beate Riise