Bli’ i Nybygda

Et svært spennende prosjekt som Idrettslaget, bygdefolket, lokalt bondelag, jakt og fiske og Furnes Almenning har satt i gang. Her skal det bli «Samhold», «Trivsel», «Forskjønning» og «Moro»