Nybygda J9 – Endelig lag i yngres igjen

Så kan vi ønske velkommen til lag i yngres fotball igjen. I år er vi så heldige å stille et jenter 9 år lag. Vi ønsker dere lykke til.

nybygda J09

Fra venstre: Ronja Corbatti-Thynnes, Emma Larsen Nordberg, Celia Fjellking-Fallet, Ida Pedersen, Melina Mosether, Emilie K. Haug, Julie H. Resvold.

Ikke til stedet: Gunhild Moen Hidemstrædet.

Her finner du deres terminliste

 

Nytt bragd-diplom i Nybygda IL.

Styret i Nybygda har frem til nå kun hatt mulighet til å gi Æresmedlem som et hederstegn til medlemmer/støttespillere i idrettslaget som har gjort/gjør en innsats utover det som en normalt vil kunne forvente. I idrettslaget er det veldig mange som gjør en stor innsats og det er derfor nå gitt styret en mulighet som et supplement til idrettslaget høyeste utmerkelse, et æresmedlemskap, å utdele et bragddiplom. Statuttene til diplomet, gir styret en bredere anledning til å gi en velfortjent oppmerksomhet fra Idrettslaget. Enkeltmedlemmer og de enkelte styrer/grupper kan komme med forslag til mulige kandidater, så vil hovedlagsstyre ta den endelig avgjørelse om tildeling. Premiereutdelingen  av dette nye hederstegnet (Bragddiplom kan du se her) hadde vi under GP-sprinten 2016 og det var ingen tilfeldighet at dette ble valgt. Thorger Alderslyst og Bjørn Bratbakken har begge to vært sentrale i arrangementskomiteen for dette rennet siden starten i 2002. Thorger med tidtaking og data, Bjørn med stadion og løyper. Vi gratulerer hjerteligst og takker så mye for den jobben som så langt er nedlagt i idrettslagets tjeneste og håper på å få lov til å benytte deres tjenester også i fremtiden.

Thorger Alderslyst

Thorger Alderslyst

Bjørn Bratbakken

Bjørn Bratbakken