Holsbak – Gammel husmannsplass Gnr. 221

 

Det ble skrevet ut rydningsbevilling for Holsbaksveen 6/9-1773, men det sto alt da en gammel stue der. Den lå under kronen til den ble solgt til sjøleierbruk 16/03-1774. Det var Hans Olsen som fikk rydningsbevillingen. Andre eiere av Holsbak har vært Lars Jackobsen Hvalstadeie (skjøte i 1799), Jens Anderssen (skjøte i 1807 for 800 riksdaler). Deretter tok Børre Monssen, Bratberg Mellem over da han giftet seg med enka etter Jens Anderssen, Anne Holsbak. Johannes Nielsen fikk skjøte i 1865. I 1874 tok Ole Eriksen Jevanord over bruket og etter da har Holsbak vært et underbruk av Jevanord nordre.