90 år Jubileumsberetning Nybygda IL

90 år Jubileumsberetning Nybygda IL

Publisert av Stein Rune Eriksen den 31.08.23. Oppdatert 14.03.24.

Jubileumsberetningen gir deg tekst og bilder fra hele perioden idrettslaget har eksistert og er blitt et meget flott dokument. Her finner du alt om hvordan Idrettslaget ble startet opp til dags dato både administrativt og aktivt gjennom ski- og fotballgruppa. Idrettslaget er John Ellefsæter en stor takk skyldig for vel utført arbeid.

Vi vil også takke våre støttespillere Eidsiva Energi AS, Stensli Gjenvinning, Furnes Almenning og Lions Club Furnes som med sine bidrag har gjort det mulig å tilby en ikke digital løsning i form av trykt hefte.

Beretningen kan lastes ned og skrives ut av den enkelte, leses digitalt eller kjøpes for kr. 100,-.

Den kan også bestilles hos Svein-Åge Kjendlie 906 90 589 eller Stein Rune Eriksen 907 78 303.