Saksliste for årsmøte med innkomne forslag

Publisert av Stein Rune Eriksen den 14.02.21.
Saksliste for årsmøte i NIL tirsdag 23 februar kl 1900 på klubbhuset er vedlagt. Det er fremdeles uklart hvordan koronareglene vil slå ut. I hht dagens retningslinjer kan vi ikke samle mer enn 10 personer i samme rom. Dersom dette opprettholdes vil vi måtte lage et opplegg hvor en kan følge årsmøte digitalt. I så fall vil link til møteinvitasjon bli publisert her. Det er også muligheter for at vi da må ha forhåndspåmelding.
saksliste.pdf