Bragddiplom til Gerd Mauseth

I forbindelse med årets GP-sprint, hadde Nybygda Idrettslag gleden av å kunne utdele Bragddiplom for uvurderlig stor innsats for idrettslaget til Gerd Mauseth. Gerd har utallige timer med dugnadsinnsats og vært tilgjengelig for verv i forskjellige styre og utvalg. Spesielt GP-sprinten har vært Gerd sitt store hjertebarn hvor hun i mange år har hatt ansvaret for seremoni og premier. I tillegg er det ikke rent få kroner hun har hentet inn i form av annonsering og profilering til nevnte arrangement. Vi takker hjerteligst for all jobb som er utført og satser på at det fremdeles er lov å spørre om hjelp også fremover.

Gerd Mauseth

Innkalling årsmøte Bli’ i Nybygda 26/03 kl 1900

Årsmøte i Bli’ i Nybygda avholdes på klubbhuset i Nybygda tirsdag 26. mars kl 19:00

Saksliste:                           

1 Åpning og konstituering

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to personer til å underskrive protokoll
  • Valg av to personer i tellekorps

2 Årsberetning

3 Regnskap

4 Evt. innkomne forslag

5 Valg

6 Avslutning

Frasigelser av verv og saker som ønskes behandlet, sendes sekretær Lillian Lunde, snarest og innen 20 mars. Mail: lillfje@online.no           

Mobil: 97175814

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Stort skirenn i Nybygda 2020

Så er det endelig offisielt. Nybygda IL og Furnes Ski i samarbeid skal arrangere Hovedlandsrennet for 15-16 åringer 21-23 febr. 2020. Dette er et av de største ski-arrangement som avholdes hvert vinter. Vi forventer rundt 1000 løpere/hoppere med store støtteapparat.

Langrennene skal foregå på Nybygda Skistadion, mens hopprennene vil foregå i Lierberget.

Arrangementet vil kreve stor frivillig innsats og vi håper at vi møter stor velvillighet fra dere alle når vi etterhvert skal fylle opp mannskapslistene.

Motto må være at “Dette skal bli moro”.

Innkalling Årsmøte Hovedlaget

Årsmøte i Nybygda IL Hovedlaget avholdes på klubbhuset tirsdag 26.02.19 klokken 19:00.

Saksliste her : https://www.nybygda.no/wp-content/uploads/2019/01/aarsmote2019-saksliste.pdf

Evt. forslag til årsmøte sendes på e-post til leder@nybygda.no

Frasigelser av verv sendes til morten.fonas@lovenskiold.no

Frist for forslag og frasigelser er tirsdag 12.02

Enkel servering. Velkommen skal du være.

God jul og godt nytt år

Julefreden er i ferd med å senke seg og Nybygda IL ønsker med dette å takke for et begivenhetsrikt år og ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Året 2018 legger seg inn som et merkeår i det vi har fått ferdigstilt et nytt fantastisk skistadionbygg. Et bygg vi håper skal bli til store glede og nytte både for idrettslag og medlemmer. Bygget er samtidig et flerbruksbygg og kan fint benyttes til mindre lag/selskap (stoler, bord, og dekketøy for opptil 50, men da må alle tilgjengelig rom benyttes).

I skrivende stund er det lagt to lag med is i ballbingen. Trolig rekker vi ikke å få lagt på et tredje lag før evt i romjula, men isen kan prøves.

God jul

Bragd-diplom utdelt på verv/dugnadsfest i nytt stadionbygg

I forbindelse med årets vervfest i Nybygda IL som også denne gang var utvidet som en dugnadsfest i forbindelse med byggingen av nytt skistadionbygg ble Geir Mauseth, Svein Åge Kjendlie, Terje Fredlund og Svein Ove Hjellødegård hedret med tildelt “Bragddiplom” for uvurderlig stor innsats i Nybygda IL. Geir er leder i skigruppa og har vært byggeleder for både ny lysløype og nytt bygg. Geir er sentral i alt hva skigruppa har hånd om. Svein Åge er kasserer i hovedlaget og har holdt orden på økonomien både på hovedkassa og lysløype- og stadionbyggprosjektet. I tillegg så kan han med rette også kalles dugnadssjef både administrativt og som aktiv utøver. Terje og Svein Ove tildeles diplomet for sin innsats for idrettslaget gjennom mange år i forskjellige roller. Praktikere som begge er, er de for idrettslaget av enorm betydning. Hvor mange par ski har ikke Svein Ove har smurt opp gjennom årenes i tillegg til å være trener, og nå til sist som grunnmurs-sjef for vårt nye bygg. Vi gratulerer.

Geir Mauseth, Svein Åge Kjendlie, Terje Fredlund og Svein Ove Hjellødegård.

Nytt æresmedlem Nybygda Idrettslag

Idrettslagets leder Stein Rune Eriksen ble på fredagens verv/dugnadsfest utropt til æresmedlem av Nybygda Idrettslag. Eriksen har vært leder siden årsmøtet i november 2009 da han tok over etter Knut Ellefsæter etter å ha sittet som sekretær i noen år. Før det har han også hatt verv som Nestleder i hovedlaget samt leder av Yngres avdeling Fotball.

Nytt æresmedlem