Hatten av for Nybygda Idrettslag

Alle som heller til den oppfatningen at idrettsungdommen i dag bare krever og krever, men kvier seg for å yte noe selv, de har dessverre rett i mange tilfeller. Men man skal ikke skjære alle over en kam, og en hederlig unntagelse er NYBYGDA IDRETTSLAG. .

Det er ikke noe stort lag. Alt i alt løper ikke medlemsstokken opp i mer enn snaue 40, men disse 40 er faktisk aktive alle sammen !

Dette lille laget har de siste årene opparbeidet en ypperlig idrettsplass, der mesteparten av arbeidet er utført på dugnad, og i stedet for å ta en pust i bakken og hvile på sine laurbærene, har nybygdingene gått løs på en ny stor oppgave: De vil bygge klubbhus !

Av Nybygda Arbeiderlag fikk de kjøpt tomt på ca. ett mål, som ligger like ovenfor idrettsplassen, og av Almenningen fikk de kjøpt en brakkebygning til en svært rimelig penge. De gav ikke mer enn 4700 kroner for den, og fagfolk mener at bare materialene er verd det dobbelte. Nå er brakka revet, og materialene ligger nå på tomta, ferdig til bruk. Naturligvis er de kjørt fram på dugnad.

For dugnad, det vet de hva er i Nybygda. Medlemmene selv har gravet ut mesteparten av tomta, mens de fikk en snekker til å sette opp forskalling. Så begynte støpingen av grunnmuren, og mellom 15-20 menn har vært i sving hver eneste kveld.. Noen hentet vann på digre fat, andre skuffet sand og sement inn i blandemaskinen, noen kjørte stein, mens et lag kjørte den ferdige blandingen opp til villige karer son ventet med sementspadene klare. Andre sto ferdige med prosentstein, og at arbeidet gikk unna, vet vi av selvsyn.

Forrige kvelden ble støpingen avsluttet, og så fort støpen er tørr, begynner byggmestrene Bakken og Skogsrud med reisverket. Men medlemmene vil møte opp om kvelden og ta sin tørn til huset står fikst ferdig utpå ettersommeren en gang.Da vil Nybygda Idrettslag ha et klubbhus på 140 kvadratmeter, som inneholder garderober og badstu med dusjer i kjelleren, stor forsamlingssal, kafe, lite møterom og kjøkken i første etasje. Det er også meningen å innrede to mindre rom ”på kvisten”.

 

Alt dette har Nybygdingene kalkulert til 34 000 kroner! Så er det da også utført nær 1000 dugnadstimer, og flere blir det for hver dag som går.

Det er Ole Ellefseter som er den drivende kraften i laget, og da vi snakket med ham forleden og gratulerte med flott innsats, mente han at det som gjorde Nybygda Idrettslag til hva det var, det var det usedvanlige gode samholdet innen laget og den positive interessen Nybygdingene hadde for idrettslaget sitt. Ellefseter var også svært takknemlig ovenfor Statens Idretts- og Ungdomskontor, som hadde sett med slik velvilje på søknadene om tippemidler.

Første gangen se søkte fikk de hele 7 000 kroner, og i år fikk de 3 000 kroner. Dermed er Nybygda Idrettslag et av de få idrettslagene som har fått tildelt hele det beløpet de søkt om.Til høsten vil forhåpentligvis klubbhuset stå ferdig. Men da finner nok medlemmene andre oppgaver å gå løs på. Ellefseter kikket ned på en liten slette ovenfor idrettsplassen, og etter hva vi forsto, skulle den med tiden bli tumleplass for ungene og nyttes til barneidrett.

Vi slutter derfor som vi begynte : Hatten av for Nybygda Idrettslag, og gid den samme interesse og klubbånd måtte smitte over på mange, mange andre idrettslag.