Sveen Gnr 223 – Hedemarksvollen

Rydningsseddel for Sveen ble utskrevet 11/11-1759. Rydningen lå under kronen til den ble solgt som sjøleierbruk til Amders Nielssen i 1801. I 1861 ble Sveen underbruk først til Dæli, og senere til Børstad i Vang. Jakob N. Roll, Børstad fikk skjøte på Sveen og Åstdal i 1886 mot 14000 kroner inkl. løsøre for kr. 2000,-. Ved folketellingen i 1900 er det ikke registrert bosetting på Sveen, men skjøte på Sveen var nå overdratt til garver Kristian Helgesen og Landhandler Ludvik Helgesen (bodde på Stampen i Øverkvern) som hadde skjøte på Sveen og Åstdal.