Langsvea Gnr. 222 br. 1

Rydningsbevilling for Langsveen ble skrevet ut 23/07-1764. Rydningen lå under kronen til 1802 da den ble solgt til sjøleierbruk. Fra 1849 ble Langsveen brukt under Bjørke, men er senere kommet under Deglum Lille. I 1866 var det 80 mål eng, og omkring 150 mål skog.

Det er ikke nevnt noen bosetting i Langsveen i Folketellinga 1865 eller 1900