Foto fra Knut Aaseth

Foto utlånt av Knut Aaseth. Klikk på bilde for å starte bildegalleri med store bilder.

ÅsethÅseth