Sandbakken – Gammel husmannsplass Gnr. 217

Omkring 1772 fikk brukeren av Øverkvern lov av fogden til å rydde ei slåtteng og noe vår og høsthamn for buskapen sin oppe i almenningen. I 1847 ble Sandbakken sjøleierbruk og det var enken Kari Børresdatter som var første sjøleier på plassen. Senere har bl.a. Ansteen Anders., og Ludvig Anstensen vært brukere.  

Sandbakken Gnr. 217

Fra folketellingen i 1900

Fra folketellingen1900

Fra folketellingen 1910

sandbakken_folketelling1910