Mauset skole

Mauset Skole

Mauset skole en femdelt skole og hadde ca 80 elever, da skolen ble vedtatt nedlagt i 2005. Paradokset var at skolen da etter å ha slitt med gamle og lite hensiktsmessige lokaler, akkurat hadde tatt i bruk nye og tidsmessige lokaler. Ny gymnastikksal, nytt bibliotek og skolekjøkken samt lærerrom er blant nyinvesteringene.

Elevene ble overført til Nye Fagerlund i Brumunddal og Kylstad skole i Furnes.

Mauset skole