Utleiekalender

Vi gjør oppmerksom på at treninger for ski og enkelte interne møter ikke er registrert inn i utleiekalenderen. Bl.annet er det under hele vintersesongen opptatt hver onsdag med lysløyperenn.

2019

 • Stadionbygg utleid fra 18.06 til 10.07
 • Fredag 21.06 Utleid Klubbhuset A-kamp
 • Lørdag 29.06 Utleid Klubbhuset
 • Lørdag 13.07 Utleid Klubbhuset
 • Lørdag 17.08 Utleid Klubbhuset
 • Mandag 19.08 Utleid Klubbhuset A-kamp
 • Lørdag 24.08 Utleid Klubbhuset
 • Lørdag 31.08 Utleid Klubbhuset
 • Søndag 01.09 Utleid Klubbhuset
 • Søndag 01.09 – Utleid Stadionbygg
 • Lørdag 07.09 Utleid – Klubbhuset
 • Lørdag 14.09 Utleid – Klubbhuset
 • Søndag 15.09 Utleid – Klubbhuset
 • Fredag 27.09 Reservert – Klubbhuset
 • Lørdag 28.09 Reservert – Stadionbygg
 • Fredag 18 – Søndag 20.10 – Reservert Hele anlegget

2020

 • Fredag 14.02 – > Søndag 23.02 Utleid Hele anlegget
 • Fredag 27.03 Utleid Klubbhuset
 • Lørdag 28.03 Utleid Klubbhuset
 • Lørdag 30.05 Reservert Stadionbygg
 • Lørdag 30.05 Utleid Klubbhus
 • Lørdag 13.06 Reservert Klubbhus/stadionbygg
 • Lørdag 22.08 Utleid Klubbhuset
 • Lørdag/Søndag 12-13.09 Reservert Klubbhuset

2021

 • Lørdag 16.01 Utleid Klubbhuset
 • Lørdag 04.09 Reservert Klubbhuset
 • Lørdag 11.09 Utleid Klubbhuset
 • Søndag 12.09 Utleid Klubbhuset

2022

 • Søndag 11.09 Reservert Klubbhuset