Medlemskap i Nybygda

Jeg/Vi ønsker å melde oss inn i Nybygda Idrettslag.

Priser for 2020 :
Medlemskap kr. 400,00 Familiemedlemskap kr. 600,00
Familiemedlemskap betyr to eller flere innenfor en og samme husstand.

Ditt navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnr., sted (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobil (obligatorisk)

Melding, Skriv inn Medlem navn, f.dato (obligatorisk)