Politiattest trenere/ledere

Politiattest for ledere og trenere med ansvar for utøvere under 18 år.

Hva skal idrettslaget gjøre?

  • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.
  • Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
  • Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.
  • Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest.
  • Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.
  • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
  • Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

 

For Nybygda IL er det lagets leder Stein Rune Eriksen som har ansvaret for at de nevnte regler er overholdt, med Heidi Elisabeth Sørlie som vararepresentant.

Kontaktinfo :

Stein Rune Eriksen tlf. 907 78303