Årsmøte i Hovedlaget er gjennomført

Publisert av Stein Rune Eriksen den 24.02.21.
Årsmøtet i Nybygda IL ble avholdt på klubbhuset i går 23 febr. Leder Stein Rune Eriksen ønsket velkommen til et litt for fåtallig fremmøtte, men årsmøtet kunne lovlig settes og de som hadde møtt frem var en aktiv og lydhør forsamling. Årsberetning og regnskap ble referert og enstemmig godkjent. Andre saker til behandling var Medlemskontingent 2022 som ble vedtatt uendret fra årets pris, 400 for enkeltmedlemskap og 600 for familiemedlemskap. En annen sak var innsendt fra styret hvor en ba om årsmøtets godkjenning for videre jobbing med "snøproduksjonsanlegg". Valget ble gjennomført og alle  posisjoner ble besatt. Det kan nevnes at Elisabeth Hagen og Thorger Alderslyst hadde frasagt seg gjenvalg som hhv sekretær og leder i Huskomite. De ble takket av med blomster og ord for stor innsats over flere år i styret. Nye som ble valgt ble Knut Pedersen som sekretær og Terje Chr. Svendsen som ny leder Huskomite. Se forøvrig vedlagte årsberetning.