Årsmøtene 2023 i Nybygda IL avholdt

Årsmøtene 2023 i Nybygda IL avholdt

Publisert av Stein Rune Eriksen den 09.03.23.

Da er alle årsmøter 2023 i Nybygda IL gjennomført. Årsmøtene er gjennomført på en grei måte, men vi skulle ønske at det var noe større oppslutning rundt møtene. Idrettslaget har lagt bak seg et aktivt år som vanlig, hvor idrettslig aktivitet er tillagt hhv ski- og fotballgruppe, mens drift av anlegg og juridisk ansvarlig for idrettslaget ligger til hovedlaget. Alle ledere av gruppen stilte til gjenvalg og ble valgt. Det betyr at Johannes Hovde fortsetter i som lede av skigruppa, Åsmund Sørby Foshaug  fotball og Stein Rune Eriksen i hovedlaget. Stort sett alle idrettslag sliter med å få fylt opp alle verv, og når vi har et lag som har sitt utspring i ei lita bygd som Nybygda og tre styresammensetninger samt øvrige verv skal besettes sier det seg sjøl at det kan by på problemer. Størst er problemet i fotball samt å få akt kvinneandelen i de enkelte verv. Vi er så heldige at vi i Nybygda har fått veldig mange nye "bygdinger" i de senere år. Veldig positivt for oss alle, og jobben for oss i idrettslaget er å få dem inkludert i bygd og det som rører seg i laget. Hyggelig er det derfor å konstatere at to av de nye styremedlemmene hhv Vegar Aasen (styremedlem) i ski og Oda Løken (sekretær hovedlaget) har vært positive og sagt ja til hvert sitt verv. Vi ser fram til fruktbart samarbeid. Det er alltid flott å få på plass nye yngre personer som kan bidra med nye innfallsvinkler og impulser til det vi driver med.

Oda Løken Vegar Aasen

Årsberetning og årsmøteprotokoll for Hovedlaget er lagt med som vedlegg.

Stein Rune - Leder Nybygda IL