Årsmøter 2022 i Nybygda IL avholdt

Årsmøter 2022 i Nybygda IL avholdt

Publisert av Stein Rune Eriksen den 23.02.22. Oppdatert 22.03.22.

Februar er årsmøtetid, og med hovedlagets årsmøte i går har alle tre gruppene gjennomført sine årsmøter. I skigruppa og hovedlaget er det ikke endringer i styresammensetningen. Johannes Hovde forsetter som leder i Ski og Stein Rune Eriksen i hovedlaget. For fotball så skjer det flere endringer. Andre Kristiansen som har vært både leder/kasserer og alt muligmann i fotball får nå avlastning. Andre har gjort en kjempejobb for fotballen i Nybygda i flere år og Idrettslaget retter en stor takk til Andre. Fremdeles blir han med som ansvarlig for kioskdrift og som spiller. Åsmund Foshaug tar over som leder, mens Ola Steinbakken tar over som kasserer.

Det har vært stor aktivitet i idrettslaget selv om vi har vært gjennom vanskelige koronarestriksjoner. Nytt kombinert snøproduksjonsanlegg og vanningsanlegg er i rute og forhåpentligvis vil vi kunne ønske velkommen til tidlig skistart allerede senhøstes 2022.

Regnskapet for 2022 for hele idrettslaget viste et underskudd på 67000,-, noe som må anses å være godt akseptabel gitt store store investeringer i forbindelse med snøproduksjonsanlegget samt strømutgifter langt over normalt kombinert med mindre utleie av klubbhus og anlegg grunnet koronarestriksjoner.