Kart over nytt nærmiljøanlegg

Kart over nytt nærmiljøanlegg

Publisert av Stein Rune Eriksen den 03.07.23. Oppdatert 21.07.23.

Frisbee-kurvene og utkastramper er nå satt opp, men fremdeles mangler det kart med mål/avstander over de enkelte kurvene. Vi starter opp arbeidet med dette så snart som mulig. Inntil videre kan dere laste ned og se et enkelt kart over område, som viser dere nummerrekkefølge på kurvene her (kurvene merket med trekant og nummer). Vi er takknemlig for tilbakemeldinger og kan allerede nå fortelle at kurvene 3, 5 og 9 vil bli flyttet noe, men rampene til de enkelte kurvene er riktige.