Prosjekt Snøproduksjonsanlegg er i gang

Prosjekt Snøproduksjonsanlegg er i gang

Publisert av Stein Rune Eriksen den 03.08.21.

Prosjekt nytt snøproduksjonsanlegg er nå i gang. Område hvor dammen skal opprettes er avskoget og tomta for pumpehuset er utgravd. Pumpehuset er plassert på det nye område rett ved stadionbygget som vi har kjøpt av Johnny Kjendlie. Prosjektet er tenkt realisert inneværende år og skal gi oss muligheter for å kunne produsere kunstsnø i en 3 km lang sløyfe i eksiterende lysløype.

         Her kommer pumpehuset.

         Her vil dammen bli anlagt.