Styret i Bli' i Nybygda - 2022

Leder : Morten Fonås 966 26 310

St. medlem : Gerd Mauseth 414 36 665

St. medlem : Else Eriksen 477 52 304

St. medlem : Olav Fredlund 482 34 595

St. medlem : Frode Viker 909 58 198

St. medlem : Lillian Lunde 971 75 814

St. medlem : Terje Chr. Svendsen 992 85 453

St. medlem : Bjørn Erik Bratberg

St.medlem : Aina Sundmyhr 476 66 459