Bosetting fra gammelt av

Bosettinger i Nybygda registrert ved Folketellingen i 1900