Nybygda IL's bragddiplom

Prisen deles ut på årsmøtet, eller ved eget arrangement i lagets regi, og går til en person som gjennom lengre tid har utmerket seg med stor frivillig innsats for idretten og laget.Personen kan være trener, tillitsvalgt, eller ha utført uvanlig stor dugnadsinnsats for klubben.Alle medlemmer i Nybygda IL kan foreslå kandidater til hedersprisen. Forslag må begrunnes og skal sendes hovedlagets styre for beslutning. Avgjørelse om tildeling treffes ved enkelt flertall og kan ikke påklages.

Følgende er tildelt diplomet :

2016 : Thorger Alderslyst, Bjørn Bratbakken

2018 : Svein-Åge Kjendlie, Terje Fredlund, Geir Mauseth, Svein Ove Hjellødegård

2019 : Gerd Mauseth

2023: Andre Røed Kristiansen, Eirik Storslett, Johannes Hovde, Karin Granberg, Olav Øverli, Frode Lillehovde