Et svært spennende prosjekt som Idrettslaget, bygdefolket, lokalt bondelag, jakt og fiske og Furnes Almenning har satt i gang. Her skal det bli “Samhold”, “Trivsel”, “Forskjønning” og “Moro”