Sandbakken – Gammel husmannsplass Gnr. 217

Omkring 1772 fikk brukeren av Øverkvern lov av fogden til å rydde ei slåtteng og noe vår og høsthamn for buskapen sin oppe i almenningen. I 1847 ble Sandbakken sjøleierbruk og det var enken Kari Børresdatter som var første sjøleier på plassen. Senere har bl.a. Ansteen Anders., og Ludvig Anstensen vært brukere.