Nybygda

Nybygda er ei lita og trivelig bygd i Ringsaker Kommune. Bygda ligger 450 m.o.h., og det er 300 hustander som sokner til kretsen.  Vi har et idrettslag, hvor de aller fleste beboerne på en eller annen måte er engasjert. Idrettslaget har to aktive grupper, h.h.v. fotball og ski (langrenn).  Bygda har et naturlig forhold til vinter og vinteridrett, noe som har gitt seg utslag i et meget velholdt og attraktivt løypenett vinterstid. Stedet er blitt et meget populært utfartssted for familier på søndagstur. Utgangspunkt for de fleste da er Vollkoia. Derfra kan du gå  kilometervis i praktfullt terreng med flotte preparerte skiløyper. 

Nærmeste tettsted er Brumunddal, som ikke er mer enn en ti minutters kjøring med bil. Idrettslagets klubbhus er det naturlige midtpunktet i bygda. Her treffes folket både i alvor og skjemt.