Vedtektene for Nybygda IL ble sist korrigert i 2017