Mæhlumsæteren Gnr 224

“Melumseter” blir nevnt første gang i 1626. og første kjente eier av gården var Hannibal Sehested. Det har vært flere eiere oppover i tiden.

Beboere ved folketellingen 1910 hentet fra Digitalarkivet :