Styret i Bli' i Nybygda - 2024

Leder : Frode Viker 909 58 198

Nestleder : Terje Chr. Svendsen 992 85 453

Sekretær : Else Eriksen 477 52 304

Kasserer     : Olav Fredlund 482 34 595

St. medlem  : Gerd Mauseth 414 36 665

St. medlem : Morten Fonås 966 26 310

St. medlem : Lillian Lunde 971 75 814

St. medlem : Gro Vestby Hagen 975 04 171

St. medlem : Bjørn Erik Bratberg 908 51 556

St. medlem : Anette Heier Magnussen 993 19 534